30 sektanm pou rive 28 oktòb 2016/ Mwa lang ak kilti Kreyòl

Akademi Kreyòl Ayisyen ansanm ak patnè li yo envite tout popilasyon an Selebre mwa oktòb, Mwa Lang Kreyòl ak Kilti Kreyòl, nan okazyon Jounen Entènasyonal Lang ak Kilti Kreyòl « 28 oktòb 2016 ».aka-foto